ข้อมูลผู้ให้บริการขนส่ง

Provider
ID
Provider name
ชื่อผู้ให้บริการ
Max size
หน่วย (cm.)
Max weight
หน่วย (kg.)
Comment
หมายเหตุ
2
Kerry Shop ไม่เกิน 200 ไม่เกิน 25 สำหรับไปส่งของที่ Shop ของ Kerry
3
Kerry Service ไม่เกิน 200 ไม่เกิน 25 สำหรับเรียก Kerry เข้ามารับสินค้าที่บริษัท
4
ไปรษณีย์ josoco ไม่เกิน 200 ไม่เกิน 20 สำหรับไปส่งของที่ ศูนย์ไปรษณีย์ (ปรับแต่งค่าขนส่ง)

หมายเหตุ
* ในส่วนของรหัส Code ใช้ในการอ้างอิงค่าใน Function ตอนดึงข้อมูลจาก Web Service
* ขนาดและน้ำหนัก Packaging หรือขนาดตัวกล่องบรรจุ ต้องไม่เกินจากที่ผู้ให้บริการกำหนด
* หลักการคำนวณ เรื่องขนาด และน้ำหนักของตัว Packaging คิดเป็นหน่วยบรรจุตอนส่งของ

* ค่าขนส่ง Keery ยังไม่ได้รวมราคาสำหรับพื้นที่ห่างไกล ตัวอย่าง การคำนวณ
* ไปรษณีย์ josoco คือตัวเลขที่กำหนดขึ้นมาเอง (ไม่เกี่ยวกับไปรษณย์ไทย)

อัตราค่าขนส่ง

ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลที่ถูกกำหนดค่าเอาไว้ ควรตรวจสอบข้อมูลที่อัพเดทล่าสุดที่เว็บของผู้ให้บริการ